Aktuality

Legionell bakterie v rozvodech vody a ochrana proti nim

Směrnicí 98/93/EG Rady Evropské unie o kvalitě vody pro použití lidmi byl přijat závazný kvalitativní standard pro členské státy Evropské unie. Otázka kvality vody je vysoce aktuální i z nových pohledů. Týká se to nejen pitné vody, ale i vody pro osobní hygienu, domácí použití (příprava jídel, vaření, čištění především v souvislosti s potravinami). Již platné předpisy (např. v Německu VDI 6023, DVGW W551 a v České republice vyhláška č. 252/2004 Sb.) specifikují kromě jiných už i maximální povolené koncentrace bakterií legionell. Bakterie Legionella byla poprvé zjištěna v souvislosti s výskytem plicních onemocnění na sjezdu amerických legionářů ve Philadelphii v roce 1976. Později bylo rozpoznáno více než 39 druhů Legionell bakterií, přičemž druh Legionella pnemophila se podílela na přibližně 90 % infekcí u člověka.

Legionelly způsobují dva známé druhy onemocnění:

  • legionářskou nemoc s inkubační dobou 2 – 10 dní, která v případě absence adekvátní antibiotické léčby může vést k vážným komplikacím, až k smrti
  • horečku Pontiac s inkubační dobou 1 – 2 dny, medikamentozně léčitelnou

Onemocnění Legionellami se vyznačují symptomy jako jiné bakteriální plicní onemocnění (pneumonie) a bez labora-torních testů je není možné diagnostikovat. Mnohá antibiotika používaná na léčení běžných bakteriálních pneumonií mají jen limitovaný nebo žádný účinek na Legionell bakterie. Počet onemocnění způsobené Legionell bakteriemi je ročně v USA cca 10 000 – 20 000 případů, v Německu cca 6 000 – 10 000 případů. Ve skutečnosti je však počet případů vyšší, jen v důsledku absence mikrobiologických testů nediagnostikovaných. Infikovaní mohou být všichni, k rizikovým skupinám patří lidé s imunodeficitním stavem, pacienti po operacích, s chronickým onemocněním. Riziko zvyšuje alkohol, nikotin a vysoký věk (nad 65 let ). Onemocnění není časté u dětí. Legionelly se nachází v rozvodech vody. Obsazují hlavně peri-férie potrubí společně s jinými mikroorganismy a usazeninami, které umožňují jejich růst. Optimální podmínkou pro jejich růst je teplota vody 25 – 42 °C. Infikování je možné vdechnutím vodního aerosolu např. při sprchování, ale u rizikových skupin i při pití vody s koncentrací legionell. Vylučuje se přenos onemocnění z člověka na člověka. Z důvodu jedinečných vlastností Legionell bakterií je v praxi nemožné jejich přítomnost v rozvodu, zvlášť v rozvodu teplé vody vyloučit. Všechny snahy směřují jen k tomu, udržet mikrobiologickou koncentraci legionell bakterií v akceptovatelné míře (DVGW W551).

Existuje několik postupů dezinfekce:
  • chlórování
  • termická dezinfekce
  • ultra–filtrování
  • ultrafialové ozařování
  • ionizace mědí a stříbrem
Lokální odberní místa je možné účinne ošetřit mikrofiltraci. Univerzálními metodami pro celý rozvodný systém se jeví chlórování a termická dezinfekce. Z důvodu relativní necitli-vosti Legionell bakterií na dovolené koncentrace chemických dezinfekčních přípravků s obsahem chlóru a kysličníku chlori-čitého se tato, nejjednodušší dezinfekce provést nemůže (účinná koncentrace od 10 mg/l, povolená koncentrace pro pitnou vodu 0,3 resp. 0,4 mg/l ).

O mnoho účinnějším způsobem je celkové zvýšení teploty v rozvodu vody. Při zvýšení na 55°C koncentrace Legionell bakterií klesá v průběhu 1 hodiny na třetinu a při teplotě vody nad 60°C jsou bakterie ihned zničené. Zkušenosti ukazují, že v praxi existující rozvodné sítě se nedají trvale udržovat v plném rozsahu na této teplotě, zvlášť v případech, kde je nutné mít na zřeteli ochranu před opařením např. domovy důchodců, psychiatrické kliniky a nápravně–výchovná zařízení. Tento problém se ale týká i nemocnic, hotelů, sportovních zařízení, rekreačních a rehabilitačních zařízení. Řešením je termická dezinfekce, která spočívá v diskontinuálním postupu přehřátí vody v rozvodu nad 70°C a propláchnutí rozvodu při otevřených výstupních armaturách (sprchách, vodovodních bateriích) po dobu min. 3 minut.
Vzhledem k tomu, že naše výrobky jsou dodávány do veřejných objektů, jako jsou školy, školky, nemocnice, bazény, Aquapraky aj, tak máme několik výrobků, které jsou určeny pro boj proti Legionelly - např. sprchové armatury SABA R, SABA Q, nebo umyvadlové baterie WBS 2, WBS P2, WBS Q4.